1%

Gdy przyszła na świat ważyła 830g – mówiono – cud będzie jak przeżyje.

Dziś Basia ma prawie 7 lat i jest głuchoniewidoma, a mino to jest radosną, szczęśliwą, bardzo ciekawą świata dziewczynką – dobrze wyrehabilitowaną.


Aby prowadzić dalej specjalistyczną wielokierunkową rehabilitację i zaopatrzyć Basię w odpowiedni dla niej sprzęt potrzebne są bardzo duże środki. Dlatego prosimy o przekazanie na naszą głuchoniewidomą córkę 1 % Państwa podatków.

            Dziękujemy                      
      
Ania i Stanisław Gogowscy

 Aby przekazać 1% należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28 sekcja M, N,  PIT-36 sekcja  O, P, PIT-36L sekcja N, O, PIT-37 sekcja H, I, PIT-38 sekcja G, H, PIT-39 sekcja G, H)

Można wkazać konkretny cel na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 128-130 – PIT-28, poz. 307 - 309 – PIT-36, poz. 107 – 109 – PIT-36L, poz. 126 – 128 – PIT-37, poz. 60 – 62 – PIT-38, poz. 53 – 55 PIT-39); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 129 – PIT-28, poz. 308 – PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38, poz. 54 PIT-39)